Sla over naar de inhoud

Voordrachten over verschillende aspecten van het ouder worden

Onderstaande voordrachten in verband met verschillende aspecten van het ouder worden bracht ik al vele malen overal in Vlaanderen. Daarnaast bied ik voordrachten over het seniorenbeleid, over senioren en vrijwilligerswerk, en over senioren in de kunst.

Pensioenwetgeving, theorie en praktijk

Deze lezing richt zich op personen die zich voorbereiden op hun pensioen, maar is ook zeer interessant voor wie al gepensioneerd is. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe wordt het pensioen berekend?
 • Wat telt er mee voor het pensioen?
 • Wat is het verschil tussen gezinspensioen en alleenstaand pensioen?
 • Wat bij huwelijk?
 • Wat bij overlijden van één van de partners?
 • Wat bij opname in een home?
 • Wat bij echtscheiding?

Vervoer is een basisrecht

Iedereen wil zich kunnen verplaatsen, iedereen wil mobiel blijven. Wat komt daarbij kijken?

 • Je conditie in het verkeer als automobilist
 • Opfrissingscursus wegcode
 • Het openbaar vervoer
 • Voetpaden en fietspaden
 • Aangepaste vervoersdiensten:
  • Minder-mobielen-centrales
  • Handicar
  • Taxicheques
 • Gemeentelijk seniorenbeleid

Voor het onderwerp ‘toegankelijkheid’ verwijs ik graag naar de vzw Tolbo.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Deze lezing richt zich op alle senioren, want iedereen woont wel ergens. Aan bod komen:

 • De filosofie van het wonen
 • Je levensgeschiedenis
 • Wie woonter er onder hetzelfde dak?
 • Wonen aan zee, in het buitenland, in dorp of stad
 • Comfort in je huis
 • Kwaliteitsnormen
 • Thuiszorg
 • Valpreventie
 • Toegankelijkheid
 • Kiezen voor een serviceflat
 • Hoe kies je een goede home

Een website waar ik graag naar verwijs in dit verband is ThyssenKrupp-Encasa.

Leven in een veranderende samenleving

Meegaan met je tijd:

 • Gsm, telefoon, internet
 • Sociale media: facebook, LindedIn …
 • Domotica
 • Eenzaamheid en sociaal netwerk
 • Armoede
 • Onveiligheidsgevoel
 • Diversiteit in de samenleving