Sociale voordrachten

LEVEN IN DE VERANDERENDE SAMENLEVING.

Mijn grootmoeder Bertha Verbist had de eerste telefoon van het dorp, nu hebben onze kleinkinderen en achterkleinkinderen al een tablet of een smartphone. Als ik een kind was konden we op onze TV twee posten ontvangen. Nu ontelbaar aantal zenders en natuurlijk ook Netflix. Mijn grootvader was de jongste van elf kinderen, mijn grootmoeder knielde voor haar bazin.  Hoe hebben al die veranderingen op sociaal en technisch vlak een invloed op ons leven. Hoe houden we ons staande ?

ZO LANG MOGELIJK THUIS BLIJVEN WONEN.

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ons huis is meer dan vier muren en een dak. Ons levensverhaal is met onze woning verbonden. Is ons huis nog aangepast ? Wat zouden we nog kunnen verbeteren ? Gaan we kleiner wonen ? Van welke thuishulp kunnen we genieten ? Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming ?  Hoe kiezen we een assistentiewoning of een Woon- en Zorgcentrum.

PENSIOENWETGEVING

Hoe wordt ons pensioen berekend, wat telt er mee, wat is de beroepsloopbaan, wat is een alleenstaand pensioen, wat is een gezinspensioen ? Wat gebeurt er bij feitelijke scheiding  en wat bij echtscheiding met ons pensioen ? Hoe wordt het overlevingspensioen berekend ? Wat is IGO ? Wat is het grote verschil tussen werknemerspensioen en ambtenarenpensioen ?

Praktisch

  • Doelpubliek: alle senioren
  • Maximale grootte van de publieksgroep per activiteit: onbeperkt
  • Kostprijsberekening: VAST BEDRAG + treinticket
  • Voorziene duur van de culturele activiteit: 90 minuten
  • Is er een pauze voorzien? Ja
  • Referenties: Zilveren Passer, Neos, Landelijke Gilden, Vlas, Rotary, Prowa, Humanistische Verbond
  • Meer informatie op voordracht.be

Zijn er eventueel technische vereisten te voorzien ?

  • Witte doek of witte muur
  • Micro
  • Contactdoos en verlengdraad

Ik bied ook een reeks culturele voordrachten aan.