Sla over naar de inhoud

Beeldend kunstenaar

Het beeldend werk van Herman Plasmans: een heroïsche strijd met de materie

Herman Plasmans
Herman Plasmans

Volgens de grote Griekse filosoof Aristoteles zijn wij, mensen, in een voortdurende strijd met de materie gewikkeld.  Wij proberen onze wil, onze gedachten, onze plannen aan de materie op te dringen, maar de materie werkt tegen. Niemand ervaart dit heviger, intenser, smartelijker dan de kunstenaar. Wie het werk van beeldend kunstenaar Herman Plasmans aandachtig bekijkt, ontwaart achter en tussen de schilderijen, de beelden, de collages een nimmer aflatende strijd met de materie. De materie werkt tegen en elk kunstwerk is een zwaar bevochten overwinning van de creatieve geest. Maar tegelijk, wat een intens genot als je de stugge, dode materie tot leven kunt wekken.

Praat je met Herman Plasmans over zijn beeldend kunstwerk, dan kom je vroeg of laat – eerder vroeg dan laat – bij het thema ‘materiaal’ uit. Hij kan er niet over zwijgen, hij is erdoor bezeten. Metaal, hout, canvas, katoen, glas … je kunt het zo gek niet bedenken of Herman is dat specifiek stukje materie ooit al eens te lijf gegaan. Zijn werk is dus experimenteel te noemen en wel in twee richtingen: hij is voortdurend nieuwe wegen aan het verkennen om de materie tot kunstwerk om te vormen en tegelijk zoekt hij steeds andere wegen om zijn ziel in zijn kunst bloot te leggen. Het hele rijke register van het menselijk bewustzijn komt aan bod. Het lijdt geen twijfel dat van de kunst voor Herman een grote therapeutische werking uitgaat. Kunst geneest, ook de meest gekwetste ziel.

Herman Plasmans gaat geen enkele uitdaging uit de weg. ‘Een ding is zeker, zei hem ooit zijn eerste mentor, jij durft!’ Een bewering die je niet gemakkelijk tegen kunt spreken. Figuratief, abstract, driftig, hevig, teder, verstild, vrijwel alle technieken en alle stemmingen passeren vroeg of laat de revue.

Vandaar het verwijt uit sommige hoeken dat hij uit vele ruiven tegelijk eet. Het zal wel waar zijn, maar allicht zitten juist daarin de kracht en de originaliteit van Hermans werk: hij laat zich niet vast pinnen op één specifiek thema, hij is niet met een handvol technieken te identificeren. Hij staat open voor alles wat hem op weg kan zetten naar een zinvolle en creatieve omgang met de materie. Naar een strijd die tot een eigenzinnig en origineel oeuvre voert.

Freddy De Schutter

Bekijk de kunstwerken op www.hermanplasmans.be